Seuran syysvuosikokous

14.11.2016 klo 17:30

Syysvuosikokous Lamminpään Osuuuskunnan talolla, kahvit klo 17.30, kokous alkaa klo 18. Tervetuloa!

Käsitellään sääntejen syysvuosikokoukselle määräämät asiat

1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle
kalenterivuodelle;
4. vahvistetaan liittymismaksun ja jäsenmaksujen suuruus ja maksuajankohta
seuraavalle kalenterivuodelle;
5. vahvistetaan hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkiot;
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
taloudenhoitaja sekä muut hallituksen jäsenet;
7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
8. päätetään hallituksen avuksi asetettavista jaostoista ja hallituksen
alaisuudessa toimivista jaostoista sekä valitaan niiden jäsenet tai annetaan
hallitukselle valtuudet jäsenten valitsemiseen;
9. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin; sekä
10. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat