Seuran kevätvuosikokous

19.4.2017 klo 18

Kevätvuosikokous Lamminpään Osuuskunnan talolla.

Seuran kevätvuosikokous pidetään Lamminpään Osuuskunnan talolla 19.4.2017 klo 18. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat:

1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
3. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä
kalenterivuodelta;
4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan
lausunto;
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen
kokouksiin;
7. käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
8. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§ edellyttämällä
tavalla; sekä
9. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Hallitus kokoontuu klo 17.