Seuran kevätvuosikokous

18.4.2018 klo 18:00

LaKo kevätvuosikokous OSK talolla. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
  2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
  3. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
  4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto;
  5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
  7. käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
  8. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§ edellyttämällä tavalla; sekä
  9. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.