EU:n tietosuoja-asetukset (GDPR)

17.4.2018

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018.

GDPR -lyhenne tulee sanoista the General Data Protection Regulation. Rekisterinpitäjinä seura on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä.

Seura on laatinut uuden tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen, joka on luettavissa jäsensivuilla.

Tässä selosteen keskeisimmät kohdat:

 • Rekisterin nimi
  • Jäsenluettelo
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  • Ylläpitää jäsenluetteloa
  • Osoitetiedot postitustarkoituksiin
  • Jäsenmaksutiedot
  • Yhteenvetotietojen kerääminen keskus/kattojärjestöjen tarpeisiin
  • Tallentamispaikka muulle mahdolliselle lisätiedolle, jonka jäsen on halunnut saattaa seuralle tiedoksi
 • Tietojen luovutus
  • Vuosittain avustustahojen ja keskus-/kattojärjestöjen keräämät tiedot luovutetaan vain koko seuraa/jaostoa koskien.
  • Yksittäisiä henkilötietoja ei luovuteta. Tyypillisesti seuraan kuuluvien määrä jaoteltuna M/N ja yli/alle 15 -vuotiaat.
  • Jäsenrekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja henkilömatrikkeleita, sukututkimuksia, yms. varten, ellei jäsen ole kieltänyt tietojensa luovuttamista.
  • Lisäksi seura voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa esim. jäsenkyselyt. Henkilötietolain suomasta mahdollisuudesta poiketen, rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointi-tarkoituksiin.
 • Tietojen tarkistus ja korjaus
  • Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Jäsenellä on oikeus tutustua ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä saada kopiot kirjallisena.
  • Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
  • Jäsenellä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.