Tohloppijärven viherympäristön kehittämissuunnitelma

27.11.2018 klo 17:00

Aiheesta esittelytilaisuus 27.11.2018 Tesoman hyvinvointikeskuksen Into-kokoustilassa klo 17-19

Tohloppijärven ympäristölle on laadittu kehittämis- ja hoitosuunnitelma vuosille 2019 – 2030. Suunnitelmassa on esitetty viheralueiden ja -palveluiden kunnostus- ja uudistustoimet, jotka toteutetaan siten, että alueen erityisluonne rauhallisena, luonto- ja maisemaelämyksiä antavana ympäristönä säilyy.