Kevätvuosikokous

15.6.2020 klo 19:00

Seuran kevätvuosikokous pidetään Lamminpään Osuuskunnan talolla 15.6.2020 klo 19. Kahvitarjoilu, tervetuloa.

Käsitellään sääntömääräiset asiat:

 1. valitaan kokoukselle tarpeelliset toimihenkilöt;
 2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat;
 3. esitetään hallituksen kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
 4. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto;
 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 6. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
 7. käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
 8. päätetään seuran koollekutsumistavasta seuran sääntöjen 9§ edellyttämällä tavalla; sekä
 9. käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Hallitus kokoontuu klo 17.